Edycja I
2006/2007

Edycja II
2007/2008

Edycja III
2008/2009

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej
"Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce"

 
Idea konkursu
Ideą konkursu wiedzy ekologicznej, którego koordynatorem ogólnopolskim jest Białowieski Park Narodowy, jest poszerzenie wiedzy ekologicznej, jak również zapoznanie z polskimi parkami narodowymi i krajobrazowymi, ich walorami i ochroną prowadzoną na tych obszarach. Uczestnictwo w konkursie przyczyni się do uświadomienia młodzieży, jak ważna jest ochrona przyrody, jak również wypracuje proekologiczne postawy młodzieży względem otaczającego ja środowiska i uwrażliwienie na wszystkie jego elementy.