Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2016 przez Białowieski Park Narodowy Drukuj

     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

 

W latach 2014-2016 Sfinansowano realizację przedsięwzięcia pn. „W zgodzie z naturą – program aktywnej edukacji społeczności lokalnych na obszarach objętych siecią Natura 2000. część 1”
Umowa dotacji nr 277/2014/Wn-50/EE-EE/D z dnia 15 maja 2014 roku

* koszt całkowity przedsięwzięcia: 416 022, 81 zł
* koszty kwalifikowane: 416 022, 81 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2016 roku.

* zakres działań zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia:
  1. gry komputerowe:
     „Grzyby w kolorach tęczy”,
     „Nie tylko kapelusze”,
     „Czy wiesz co jesz”,
     „Grzyby z charakterem”
  2. gawęda ilustrowana „Grzyby naturalnie”
  3. prezentacja multimedialna „Zwodnicze Sobowtóry”
  4. płyta audio „Puszczańskie Rarytasy”
  5. wystawa fotografii wielkoformatowej „Puszczańskie Rarytasy”
  6. pakiet familijny pn. „Grzyby dla małych i dużych”, w skład którego wchodzą broszury:
     „Grzyby” (adresat: dorośli),
     „Grzyby – cuda i dziwy” (adresat: młodzież),
     „Nie tylko borowiki” (adresat: dzieci)
     oraz karta pocztowa na potrzeby konkursu plastycznego dla dzieci „Mój najpiękniejszy grzyb”;
     teczka na pakiet familijny „Grzyby dla małych i dużych”
  7. broszura „Puszczańskie Rarytasy”
  8. broszura „Czy wiesz co jesz”
  9. plakat wystawy „Puszczańskie Rarytasy”
  10. biuletyn przyrodniczy Białowieskiego Parku Narodowego „Matecznik Białowieski” (8 numerów)
  11. magnesy edukacyjne poświęcone grzybom
  12. bannery ekspozycyjne:
     „Grzyby – cuda i dziwy” kpl,
     „Muchomor zielonawy” kpl,
     „Nazwy zwyczajowe wybranych gatunków grzybów” kpl
  13. konkursy:
     konkurs plastyczny dla dzieci „Mój najpiękniejszy grzyb”,
     konkurs fotograficzny „Na grzyby w szaliku”,
     konkurs fotograficzny „Grzyby – cuda i dziwy”,
     konkurs fotograficzny na zdjęcie w tle strony FB grzybowo.naturowo,
     quiz sprawdzający wiedzę na kanwie broszury „Grzyby – cuda i dziwy”
  14. akcje internetowe:
     „Grzybowa rodzina”,
     „Ocalić od zapomnienia – przekazać w następne pokolenia”
  15. strona FB grzybowo.naturowo
  16. nagrody rzeczowe za udział w konkursach i akcjach internetowych
  17. „Zjazd Borowików” – rodzinne warsztaty przyrodnicze w Białowieskim Parku Narodowym
  18. Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej (20., 21., 22.) w Białowieży
  19. udział Białowieskiego Parku Narodowego w „Pikniku z Klimatem” w Warszawie (2014, 2015)
  20. rzeźba żubra w skali 1:1 (model wspinaczkowy)
  21. pomoce dydaktyczne: modele grzybów „Zwodnicze Sobowtóry”
  22. sprzęt: namiot z nadrukiem do stanowiska edukacyjnego, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy, drukarka-skaner, witryna ekspozycyjna chłodnicza.

 


 

     Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2016 przez Białowieski Park Narodowy
     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:


NFOŚiGW

 

W latach 2013-2016 prowadzono przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja Parku Pałacowego w Białowieży: projekt gospodarki drzewostanem, projekt wykonawczy zieleni, projekt infrastruktury technicznej (system oświetlenia parku, drogi i alejki parkowe oraz obiekty architektury parkowej)".
W/w przedsięwzięcie sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 592/2013/Wn-10/PO-PO-EB/D zawartej w dniu 09 września 2013r.

Koszt całkowity przedsięwzięcia:           105 780,00 zł
Kwota udzielonej dotacji NFOŚiGW:     105 780,00 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 14.04.2016 r.

Realizacja w/w umowy objęła:

- Wykonanie projektu gospodarki drzewostanem wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych oraz uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów.

- Wykonanie projektu wykonawczego zieleni wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie zabytkowej zieleni.

- Wykonanie projektu budowlanego remontu systemu oświetlenia parku wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.

- Wykonanie projektów budowlanych: remontu dróg i alejek parkowych oraz budowy obiektów małej architektury parkowej (ławki, kosze itp.) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.

 


 

     Przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku przez Białowieski Park Narodowy
     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


NFOŚiGW

 

Dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap I":

Umowa nr 934/2014/Wn-10/OP-PO-EB/D z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: 8 687 464,00 zł

Koszty kwalifikowane: 8 687 464,00 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2016 r.

Dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap II":

Umowa nr 935/2014/Wn-10/OP-WK-KU/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa nr 936/2014/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa 937/2014/Wn-10/OP-WK-PN/P z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 999 714,00

Koszty kwalifikowane: 3 999 714,00

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2016 r.

Roboty budowlane w zakresie:
budowa na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów parterowego budynku Pawilonu Edukacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 1350,2 m2 i kubaturze brutto 6942 m3 przewidzianego jako pasywny wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

„Zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego"

Umowa nr 936/2013/Wn-10/OP-WK/D z dnia 20.12.2013 r. o dofinansowanie w formie dotacj.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 315 100,00 zł.

Koszty kwalifikowalne: 315.100,00 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.03.2015 r.

Zakres prac:
Zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania ekosystemów nieleśnych:
  1. Kosiarka dwubębnowa tylna ze spulchniaczem, szerokość robocza ok. 2,10 m;
  2. Włóka łąkowo-polna 4 rzędowa, szerokość robocza ok. 4 m;
  3. Kosiarka bijakowa boczna, szerokość robocza ok. 1,40 m;
  4. Przyczepa do przewozu bel;
  5. Frezarka do pni, moc powyżej 8,0 kW;
  6. Pilarka spalinowa na wysięgniku do podkrzesywania drzew – 2 sztuki;
  7. Pilarka spalinowa moc silnika pow. 2,7 kW – 2 sztuki;
  8. Koła bliźniacze do ciągnika Newholland umożliwiające koszenie wilgotnych łąk.
Realizacja następujących inwestycji w terenie:
  1. Budowa wiaty na sprzęt;
  2. Remont przepustów na drogach dojazdowych do pow. koszonych.
  3. Remont dróg dojazdowych do powierzchni koszonych.

 

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację budynków - etap III"

Umowa nr 346/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Umowa nr 347/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka oraz budynku Dom Myśliwski położonego na terenie Parku Pałacowego w Białowieży.

 

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację budynków - etap II".

Umowa nr 491/2011/Wn-10/OP-Wk-KU/D z dnia 08.11.2012 r.

Kwota dofinansowania: 2 709 903,00 zł

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych Dom Zarządu, Dom Marszałkowski, Dom Stajnia, Dom Szoferów i Dom Łaźnia, położonych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży.

 

Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikającej z ruchu turystycznego – modernizacja małej infrastruktury turystycznej

Umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D z dnia 2 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania: 33.271,00 zł

W wyniku prac zrealizowano:

1. Modernizacja kładek na szlakach (konstrukcja drewniana, konserwowana, szerokość pomostu od 1,25 do 1,50 długość ok. 832,5 mb w 13stu odcinkach).

2. Modernizacja mostka w ramach systemu kładek (konstrukcja drewniana, konserwowana, szerokość ok. 2,2 m długość 8 mb).

3. Modernizacja i konserwacja wiat (konserwacja powłok ochronnych, wymiana podpór, wymiana pokryć dachowych - pow. dachów 172 m2) – 5 sztuk.

4. Urządzenia do liczenia ilości turystów (pieszych, rowerowych, zasięg do 3 m, wraz z montażem w terenie i akcesoriami i palmptopem - lokalizacja: oddziały 398G, 110A, 158B, 130C) – 5 sztuk

5. Konserwacja wiat, punktów widokowych (konserwacja powłok ochronnych zakup materiałów, uzupełnienie lub wymiana zniszczonych elementów o łącznej pow. ok. 900 m2) – 10 szt.

6. Remont ogrodzeń obiektów turystycznych, drewniane konserwowane, - 206 mb, wysokość 1,2 m.

7. Wykonie tablicy informacyjnej o wymiarach 100x150 cm, technika nadruk na blasze aluminiowej.

  

 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Białowieski Park Narodowy
     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

 

Budowa systemu monitoringu Białowieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprzętu i urządzeń do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów leśnych i nieleśnych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r. – zakończenie zadania z roku 2011.

Kwota dofinansowania:

   wydatki inwestycyjne 
 wydatki bieżące 
 2011 r. 
376.628,50 zł 
24.241,26 zł 
 2012 r. 
282.066,07 zł 
0,00 zł 
 razem: 
658.694,57 zł 
24.241,26 zł 

 

W ramach umowy zrealizowano:

– w roku 2011:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczną rejestracją poziomu wód ich temperatury oraz przewodności,
 • zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposażono służby terenowe w sprzęt (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zadań z zakresu monitoringu.

– w roku 2012:

 • wykonano 2 stacje do monitorowania parametetrów meteorologicznych,
 • zakupiono oprogramowanie wspomagające analizowanie danych z monitoringu,
 • wyposażono część służb terenowych w przenośny sprzęt komputerowy.

 
 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Białowieski Park Narodowy
     dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW


Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikającej z ruchu turystycznego - modernizacja małej infrastruktury turystycznej

umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN /D z dnia 02.06.2011 roku

kwota:  wydatki inwestycyjne 79458,00, wydatki bieżące 1150,00 zł

W ramach umowy zrealizowano:

Sfinansowano  system monitoringu ilości turystów odwiedzających Białowieski Park Narodowy, poprzez montaż w terenie urządzeń do liczenia ilości turystów zarówno pieszych jak i rowerzystów.

Wykonano tablice informacyjną zlokalizowana przed wejściem do obszaru ochrony ścisłej

Wykonano tablice artystyczną z napisem Białowieski Park Narodowy umieszczoną nad wejściem do BPN od strony południowej Parku Pałacowego.


 

Budowa systemu monitoringu Białowieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprzętu i urządzeń do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów leśnych i nieleśnych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • wydatki inwestycyjne: 376.628,50 zł,
 • wydatki bieżące: 24.241,26 zł.

W ramach umowy zrealizowano:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczną rejestracją poziomu wód ich temperatury oraz przewodności,
 • zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposażono służby terenowe w sprzęt (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zadań z zakresu monitoringu.

 


 

Ochrona oraz monitoring siedlisk nieleśnych i związanych z nimi ekosystemów na terenie
Białowieskiego Parku Narodowego

Umowa nr 428/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 28.09.2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • Wydatki inwestycyjne: 268 500zł.,
 • Wydatki bieżące: 293 240 zł.

 

W ramach umowy zrealizowano:

 • Powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych (wykaszanie łąk i innych powierzchni nieleśnych z częściowym usunięciem biomasy w Obwodzie Ochronnym Orłówka oraz OO Hwoźna) - 40 ha
 • Zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej - 35 szt.
 • Wykonano analizy właściwości fizykochemiczne prób wód i osadów dennych - 186 prób 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2010 roku przez Białowieski Park Narodowy
     dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego
poprzez termomodernizację budynków – etap I"

Umowa nr 169/2010/Wn-50/OP-WK/D

Koszt całkowity zadania 345 900,00
Kwota udzielonej dotacji 328 100,00

 

„Modernizacja infrastruktury turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 350/2010/Wn-10/OP-PO-PN/D

Koszt całkowity zadania 261 524,21
Kwota udzielonej dotacji 252 142,41

 

„Modernizacja małej infrastruktury turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 347/2010/Wn-10/OP-OP-PN/D

Koszt całkowity zadania 165 900,00
Kwota udzielonej dotacji 165 900,00

 

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną w obiektach BPN"
Umowa nr 226/2010/Wn-50/OP-PO/D

Koszt całkowity zadania 279 000,00
Kwota udzielonej dotacji 279 000,00 
 • Polish
 • English
home