Konferencja naukowa

„INWAZJA OBCYCH – IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Organizator konferencji: Białowieski Park Narodowy
Termin konferencji: 9-10 października 2023 r.
Miejsce konferencji: Białowieski Park NarodowyCel konferencji:

 • Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych zwierząt jako usankcjonowanie formalno-prawne tematu niezmiernie ważnego dla ochrony różnorodności biologicznej. Inwazje biologiczne obcych gatunków są jednym z największych zagrożeń dla światowej przyrody. Świadomość zagrożeń, jakie niosą obce gatunki inwazyjne, coraz częściej stwierdzane w Polsce, skłania do podjęcia działań zaradczych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych. Stąd potrzeba zorganizowania forum wymiany informacji o inwazji obcych gatunków zwierząt


Uczestnicy konferencji:

 • Parki Narodowe i Krajobrazowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Polski Związek Łowiecki, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna oraz lekarze weterynarii wolnej praktyki, samorządy, pracownicy naukowi, organizacje pozarządowe


Formuła konferencji:

 • Udział w formule hybrydowej: 
   150 osób stacjonarnie w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego (obowiązek rejestracji na konferencję)
   nielimitowana liczba uczestników online (bez obowiązku rejestracji na konferencję)
 • W ramach konferencji odbędą się referaty i wyjścia terenowe prezentujące różnorodność biologiczną Białowieskiego Parku Narodowego
 • W konferencji wezmą udział krajowi eksperci zajmujący się tematyką gatunków obcego pochodzenia 


Terminarz konferencji:

 • 17.08 – 17.09.2023 r. – rejestracja uczestników konferencji


Warunki udziału w konferencji:

 • Rejestracja uczestników jest obowiązkowa poprzez przesłanie zgłoszenia w formie formularza, pocztą elektroniczną z dopiskiem KONFERENCJA – ZGŁOSZENIE, na adres e-mail: konferencja@bpn.com.pl
 • Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, materiały konferencyjne oraz wyżywienie. Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie 
 • Białowieski Park Narodowy zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji na konferencję w przypadku wyczerpania limitu miejsc
 • Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją organizator zwraca się z prośbą o delegowanie na konferencję w trybie stacjonarnym jednego przedstawiciela z instytucji
 • Z uwagi na zapewnienie uczestnictwa w konferencji wszystkim grupom interesariuszy, organizator nie gwarantuje uczestnictwa wszystkim osobom, które wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy w terminie określonym na rejestrację. Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu się na konferencję w trybie stacjonarnym zostanie rozesłana do 22 września na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym


Informacja o konferencji:

Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem poczty elektronicznej konferencja@bpn.com.pl


KOSZT KONFERENCJI POKRYWA BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA – OCHRONA I ZAGROŻENIA” 
ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
(UMOWA NR 1357/2023/Wn50/EE-ee/D)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zapraszamy do uczestnictwa w formule online konferencji
na kanale YouTube Białowieskiego Parku Narodowego: 

Białowieski Park Narodowy - YouTube 

i profilu FB Białowieskiego Parku Narodowego: 

Białowieski Park Narodowy | Facebook