Konferencja naukowa

„INWAZJA OBCYCH – IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Organizator konferencji: Białowieski Park Narodowy
Termin konferencji: 9-10 października 2023 r.
Miejsce konferencji: Białowieski Park Narodowy

Patronat honorowy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Pana Andrzeja Szwedy-Lewandowskiego 
Patronat honorowy Głównego Lekarza Weterynarii
Pana Pawła Niemczuka


Patronat honorowy Ministra Klimatu i Środowiska
Pani Anny Moskwy