Konferencja naukowa

„INWAZJA OBCYCH – IGO JAKO ZAGROŻENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ”

Organizator konferencji: Białowieski Park Narodowy
Termin konferencji: 9-10 października 2023 r.
Miejsce konferencji: Białowieski Park Narodowy

PROGRAM


Niedziela, 08.10.2023 r.
Miejsce: Hotel Białowieski, ul. Stoczek 218 B, Białowieża
16.00-19.00   Przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji
19.00-20.00   Kolacja
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poniedziałek, 09.10.2023 r.
Miejsce: Hotel Białowieski, ul. Stoczek 218 B, Białowieża
07.30-10.00   Śniadanie

Miejsce: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, Białowieża
08.00-10.00   Rejestracja uczestników konferencji. Wydawanie pakietów konferencyjnych. Zapisy na wyjścia terenowe.
10.00-12.00   Sesja I. IGO – uwarunkowania prawne
10.00-10.30   Otwarcie konferencji. Bioetyka w ochronie gatunkowej.
    dr hab. Michał Krzysiak, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
10.30-11.00   Uwarunkowania prawne związane z inwazyjnymi gatunkami obcymi.
      Marta Rzemieniuk, Jakub Romanowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
11.00-11.30   Drogi wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.
     dr hab. Wojciech Solarz, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
11.30-12.00   Centralny azyl dla zwierząt – stan obecny i wyzwania na przyszłość.
     dr Łukasz Rejt, Departament Ochrony Przyrody Ministerstwo Klimatu i Środowiska
12.00-12.30   Przerwa kawowa
12.30-14.00   Sesja II. IGO – nowe zagrożenia w świecie zwierząt
12.30-13.00   Flora jelitowa inwazyjnych gatunków żółwi - źródło (nowych) zagrożeń zdrowia ludzi i zwierząt.
    prof. dr hab. Dariusz Wasyl, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB
13.00-13.30   Zagrożenia transmisji chorób wirusowych przez IGO.
     dr hab. Magdalena Larska, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB
13.30-14.00   Wybrane zagrożenia pasożytnicze związane z inwazyjnymi gatunkami obcymi.
     dr hab. Jacek Karamon, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB
14.00-15.00   Obiad
15.00-17.00   Sesja III. IGO – ryby, ptaki, ssaki
15.00-15.30   Wpływ inwazyjnych gatunków ryb na występowanie ich rodzimych odpowiedników: 
     studium przypadku pontokaspijskich Gobiidae.
     dr hab. Tomasz Kakareko, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
15.30-16.00   Zagrożenia powodowane przez ptaki należące do  inwazyjnych gatunków obcych.
     Karolina Mazurska, Fundacja alter eko
16.00-16.30   Obce gatunki jeleniowatych w Polsce.
     dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
16.30-17.00   Inwazyjne ssaki drapieżne – zagrożenie bioróżnorodności fauny?
     Diana Piotrowska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Miejsce: Hotel Białowieski, ul. Stoczek 218 B, Białowieża
20.00   Uroczysta kolacja
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wtorek, 10.10.2023 r.
Miejsce: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, Białowieża
06.30-09.00    Wyjazd w teren – tropem żubrów (obowiązują zapisy w I dniu konferencji, liczba osób ograniczona 20-25)

Miejsce: Hotel Białowieski, ul. Stoczek 218 B, Białowieża
07.30-10.00   Śniadanie

Miejsce: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, Białowieża
10.00-11.30   Sesja IV. IGO w praktyce
10.00-10.30   Niechciani goście – obce i inwazyjne gatunki owadów w faunie Polski.
    prof. dr hab. Karina Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.30-11.00   IGO żółwi w Polsce – geneza problemu, zagrożenia, podejmowane działania.
    Bartłomiej Gorzkowski, Fundacja Epicrates Lublin
11.00-11.30   Obce raki w Polsce – czy da się walczyć z inwazją?
    dr Maciej Bonk, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
11.30-12.00   Przerwa kawowa 
12.00-13.00   Debata podsumowująca konferencję
13.00-14.00   Obiad
14.00   Wyjścia terenowe (obowiązują zapisy w I dniu konferencji)
14.00-17.00   Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego (50 osób)
14.00-15.30   Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego (50 osób)
14.00-15.00   Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego (50 osób)