Drukuj

Zarz康zenie nr 44/2020
Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego
z dnia 6.11.2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia udost瘼niania
Bia這wieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8e ust瘼 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020, poz. 55) oraz w zwi您ku z konieczno軼i podj璚ia dzia豉 w zakresie przeciwdzia豉nia pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpiecze雟twa osób przebywaj帷ych na terenie BPN zarz康za si, co nast瘼uje:

§ 1

1 Zostaj udost瘼nione w celach turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych na nast瘼uj帷ych warunkach wymienione obszary i obiekty Bia這wieskiego Parku Narodowego:
   a) Obr瑿 Ochronny Rezerwat (w obszarze ochrony 軼is貫j liczba osób w grupie powinna wynosi maksymalnie 4 osoby plus przewodnik po BPN);
   b) Park Pa豉cowy;
   c) Rezerwat Pokazowy 真brów z wy陰czeniem cz窷ci multimedialnej i wystawowej w Pawilonie Edukacyjnym.

2. W obiektach BPN, w których odbywa si sprzeda biletów, mo瞠 przebywa maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko kasowe.

§ 2

1. Ekspozycja sta豉 i wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym zostaj zamkni皻e do odwo豉nia.

2. Biblioteka BPN oraz czytelnia zostaj zamkni皻e do odwo豉nia.

 § 3

Do odwo豉nia obszar Bia這wieskiego Parku Narodowego nie jest udost瘼niany w celach sportowych.

§4

Traci moc Zarz康zenie nr 42/2020 Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia udost瘼niania Bia這wieskiego Parku Narodowego.

§5

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem 7 listopada 2020 r.

§6

Polecam wykonanie niniejszego zarz康zenia kierownikom wszystkich komórek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w BPN.

 

Bia這wie瘸, 6.11.2020 r. 
  • Polish
  • English
home