KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Rok 2020/2021                                                                          Edycja 10

Ideą Konkursu Wiedzy Ekologicznej, którego organizatorem jest Białowieski Park Narodowy, jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na unikatowość przyrodniczą Podlasia, w szczególności na walory przyrodnicze naszych parków narodowych i krajobrazowych. 

Tegoroczna edycja zwraca uwagę na ochronę Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY.

Uczestnictwo w Konkursie przyczyni się do uświadomienia młodzieży, jak ważna jest ochrona przyrody, jak również pozwoli na wypracowanie proekologicznych postaw młodzieży względem otaczającego ją środowiska i uwrażliwienie na wszystkie jego elementy.


.