KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Rok 2020/2021                                                                          Edycja 10

W 2021 r. Konkurs Wiedzy Ekologicznej: "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" organizowany przez Białowieski Park Narodowy i Partnerów  doczekał się skromnego Jubileuszu - za nami dziesięć edycji! Pierwszą zrealizowaliśmy w 2010 r. - przystąpiło 500 uczniów z 30 szkół siedmiu podlaskich powiatów. Rekordowa liczba uczestników towarzyszyła V edycji - to 617 gimnazjalistów z 60 szkół, a w ubiegłorocznej, IX około 600.

W bieżącej edycji do Konkursu przystąpiło 271 uczniów z 37 szkół kilkudziesięciu miast i miejscowości województwa, a do etapu finałowego przystąpiło 44 finalistów.

Skąd taka popularność Konkursu? Może dlatego, że to nie tylko testy z pytaniami - naszym zamysłem jest zachęcanie uczniów do poszukiwań wiedzy. Temu służą autorskie prace, najczęściej w formie prezentacji, choć zdarzały się prawdziwe dzieła badawcze, a nawet filmiki i reklamy. Czego dotyczyły prace? Naprawdę różnych tematów, na przykład różnorodności biologicznej lasów, zagrożeń bioróżnorodności Podlasia, a w tym roku tematy były dwa: Globalne S.O.S dla klimatu, 100 lat ochrony najstarszego europejskiego lasu niżowego - co dalej?

A może dlatego, że dotyczy Puszczy Białowieskiej, jedynego takiego przyrodniczego skarbu Europy? Oczywiście dotyczy również wszystkich podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, które z zaangażowaniem włączają się do tego działania.

Konkurs integruje młodzież i nauczycieli w poznawaniu podlaskich obszarów chronionych. Jednakże w to działanie edukacyjne zaangażowane są nie tylko placówki oświatowe - Konkurs doczekał się wielu sympatyków - to sponsorzy, współorganizatorzy i patroni, czyli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Przewodniczący Regionu Podlaskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Instytut Biologii Ssaków PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Dziękujemy za wspólne lata wszystkim wymienionym instytucjom, które zechciały włączyć się w Konkurs poprzez wsparcie finansowe, wkład rzeczowy, współpracę i patronaty, tym samym razem czyniliśmy starania o pozytywne kształtowania przyszłości przyrody Podlasia.ORGANIZATORZY