KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Rok 2020/2021                                                                          Edycja 10
Organizator

Białowieski Park Narodowy - Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. J.J. Karpińskiego, wchodzący w skład Działu Naukowo-Edukacyjnego (DNE) Białowieskiego Parku Narodowego, został uruchomiony w 1996 roku. Ośrodek mieści się w odrestaurowanym i wyposażonym (dzięki dotacjom NFOŚiGW), zabytkowym budynku, dawnym dworku Gubernatora Grodzieńskiego, wybudowanym w 1845 roku. W ośrodku prowadzone są zajęcia z dziećmi, młodzieżą, wykłady, warsztaty, wystawy czasowe, konkursy przedmiotowe, plastyczne i fotograficzne oraz inne wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Dział Naukowo-Edukacyjny BPN obejmuje swoją ofertą edukacyjną 80-100 tysięcy osób rocznie.



Współorganizatorzy



Biebrzański Park Narodowy
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
Wigierski Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Suwalski Park Krajobrazowy
IBS PAN Bialowieza
Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży