KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Rok 2020/2021                                                                          Edycja 10
Białowieski Park Narodowy
zaprasza uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów
z terenu województwa podlaskiego
do uczestnictwa w Konkursie Wiedzy Ekologicznej o zasięgu wojewódzkim:
„Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"

W roku szkolnym 2020/2021 Białowieski Park Narodowy realizuje X edycję Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy ekologicznej, zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce oraz zwrócenie uwagi na unikalność przyrodniczą Podlasia, a w szczególności na walory przyrodnicze parków narodowych i krajobrazowych. Tegoroczna edycja zwraca szczególnie uwagę na zmiany klimatyczne jak również na zagadnienia związane z przyrodą i ochroną Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY. Przy realizacji Konkursu współpracują parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Suwalski Park Krajobrazowy. Konkurs objęty jest Honorowymi Patronatami: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Starosty Hajnowskiego oraz Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Radio Białystok objęło Konkurs Patronatem Medialnym. Konkurs dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W poprzedniej, IX edycji konkursu, uczestniczyło ponad 600 uczniów z Podlasia.


Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

Szczegółowych informacji dotyczących regulaminu i zasad Konkursu udziela:

Koordynator konkursu
Hanna Schmidt
starszy specjalista ds. edukacji
Białowieski Park Narodowy
tel: 85 6829733
e-mail: hanna.schmidt@bpn.com.pl